Velkommen til Sejlerskolen

I Holbæk Sejlklub kan man sejle optimistjolle hvis men er mellem 8 og 13 år.
Vi sejler hver tirsdag og torsdag 17:30 – 20:00

Velkommen til Sejlerskolen

I Holbæk Sejlklub kan man sejle optimistjolle hvis men er mellem 8 og 13 år.
Vi sejler hver tirsdag og torsdag 17:30 – 20:00

Og hvorfor så en sejlerskole. Vores ide er foruden hygge og socialt også:

At højne sikkerheden til søs.

At gøre dig (eleverne) til habile tursejlere med hove

dvægten lagt. Sikkerhed om bord, såvel ved havnemanøvre som på det åbne vand.

At du (eleverne) kan består den praktiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere.

At deltage i kapsejlads efte

r de grundlæggende færdigheder er opnået.

At skabe gensidig ansvarsfølelse og balance mellem klub og medlem omkring krav og muligheder. Det understreges at forpligtelsen gælder begge veje.

At Sejlerskolens medlemmer bidrager aktivt i forbindelse med afholdelse af klubbens aktiviteter.

At tilvejebringe sociale/fælles aktiviteter således at afdelingen fungerer som en helhed med plads til respekt for individuelle forskelle.

Og hvorfor så en sejlerskole. Vores ide er foruden hygge og socialt også:

At højne sikkerheden til søs.

At gøre dig (eleverne) til habile tursejlere med hovedvægten lagt.

Sikkerhed om bord, såvel ved havnemanøvre som på det åbne vand.

At du (eleverne) kan består den praktiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere.

At deltage i kapsejlads efter de grundlæggende færdigheder er opnået.

At skabe gensidig ansvarsfølelse og balance mellem klub og medlem omkring krav og muligheder. Det understreges at forpligtelsen gælder begge veje.

At Sejlerskolens medlemmer bidrager aktivt i forbindelse med afholdelse af klubbens aktiviteter.

At tilvejebringe sociale/fælles aktiviteter således at afdelingen fungerer som en helhed med plads til respekt for individuelle forskelle.

Vores vision er:

Holbæk Sejlklubs vision er at fremme sejlads, maritimsport og -oplevelser under sikker udøvelse.

Sejlerskolen i Holbæk Sejlklub er et velfungerende tilbud, der med udgangspunkt i sejlsport, skaber basis for udviklende og engagerende aktiviteter på land og på vandet.

Sejlerskolen er først og fremmest et tilbud til borgere fra Holbæk – Kommune og de tilstødende kommuner, som ikke før har stiftet bekendskab med maritime aktiviteter.

Er du interesseret at høre mere, så send os en mail

Og hvorfor så en sejlerskole. Vores ide er foruden hygge og socialt også:

At højne sikkerheden til søs.

At gøre dig (eleverne) til habile tursejlere med hove

dvægten lagt. Sikkerhed om bord, såvel ved havnemanøvre som på det åbne vand.

At du (eleverne) kan består den praktiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere.

At deltage i kapsejlads efte

r de grundlæggende færdigheder er opnået.

At skabe gensidig ansvarsfølelse og balance mellem klub og medlem omkring krav og muligheder. Det understreges at forpligtelsen gælder begge veje.

At Sejlerskolens medlemmer bidrager aktivt i forbindelse med afholdelse af klubbens aktiviteter.

At tilvejebringe sociale/fælles aktiviteter således at afdelingen fungerer som en helhed med plads til respekt for individuelle forskelle.

Og hvorfor så en sejlerskole. Vores ide er foruden hygge og socialt også:

At højne sikkerheden til søs.

At gøre dig (eleverne) til habile tursejlere med hovedvægten lagt.

Sikkerhed om bord, såvel ved havnemanøvre som på det åbne vand.

At du (eleverne) kan består den praktiske del af Søfartsstyrelsens duelighedsprøve for fritidssejlere.

At deltage i kapsejlads efter de grundlæggende færdigheder er opnået.

At skabe gensidig ansvarsfølelse og balance mellem klub og medlem omkring krav og muligheder. Det understreges at forpligtelsen gælder begge veje.

At Sejlerskolens medlemmer bidrager aktivt i forbindelse med afholdelse af klubbens aktiviteter.

At tilvejebringe sociale/fælles aktiviteter således at afdelingen fungerer som en helhed med plads til respekt for individuelle forskelle.

Vores vision er:

Holbæk Sejlklubs vision er at fremme sejlads, maritimsport og -oplevelser under sikker udøvelse.

Sejlerskolen i Holbæk Sejlklub er et velfungerende tilbud, der med udgangspunkt i sejlsport, skaber basis for udviklende og engagerende aktiviteter på land og på vandet.

Sejlerskolen er først og fremmest et tilbud til borgere fra Holbæk – Kommune og de tilstødende kommuner, som ikke før har stiftet bekendskab med maritime aktiviteter.

Er du interesseret at høre mere, så send os en mail